Μελετημένο μέχρι και τη μικρότερη
λεπτομέρεια.

Τεχνικά στοιχεία

Περιοχή εργασίας
10 m
Δίοδος λέιζερ
640 m
Κατηγορία λέιζερ
2
Χρόνος αυτοχωροστάθμησης
5 s
Περιοχή χωροστάθμησης
≤ 4°
Ακρίβεια
± 0,5 mm/m (γραμμή)
± 1,2° (γωνία)
Σπείρωμα τρίποδα
1/4"
Μπαταρίες
3 μπαταρίες 1,5 V LR03 (AAA)

Βασική έκδοση

  • PLL 2
  • Μπαταρίες
  • Πίνακας στόχου
  • Πρακτική τσάντα μεταφοράς

Έκδοση σετ

  • PLL 2
  • Μπαταρίες
  • Πίνακας στόχου
  • Πρακτική τσάντα μεταφοράς
  • Τρίποδας