Hämtar…

Prova
PLL 2 nu.

Ställ upp, slå på, sätt igång. Det intuitiva användargränssnittet gör PLL 2 busenkel att använda.

Alla fördelar
i överblick.

Korslasern Bosch PLL 2 är det perfekta instrumentet för dekoration, renovering och underhåll.

  • Lättbegripliga knappar-symboler
  • PLL 2 är den första korslasern som visar den väggprojicerade vinkeln på display.
  • Alltid redo att använda
  • Självnivellerande och projicerar tydliga horisontal- och vertikallinjer
  • Inbyggt digitalt vattenpass
  • Precisionsresultat i alla vinklar